Selamat Datang ke Sistem Kuarters
Pejabat Daerah & Tanah Sabak Bernam

Pengenalan

Sistem ini bertujuan untuk mengurus Kuarters Kerajaan di bawah seliaan Pejabat Daerah dan Tanah Sabak Bernam (PDTSB)

Ianya diharapkan dapat membantu PDTSB dalam mengendalikan proses permohonan oleh Anggota Perkhidmatan Awam yang berkelayakan secara optima, efisyen dan berkesan.

Selain dari itu, ia juga menyediakan satu platform untuk penghuni Kuarters berurusan dengan PDTSB.