Panduan

Permohonan Kuarters melalui Laman Web ini dan akan melalui proses Bahagian Khidmat Pengurusan (BKP) PDTSB.

Keutamaan adalah kepada Anggota Perkhidmatan Awam PDTSB dan terbuka juga kepada Jabatan Negeri dan Persekutuan lain di dalam daerah Sabak Bernam.

Muat turun: